Nový zákon o zbraních účinný od 1.1.2026 - flobertky

 

 

 

Podle nového zákona o zbraních, který bude účinný od 1.1.2026, budou flobertky patřit mezi zbraně podléhající registraci, pro jejihž nabývání a držení  bude vyžadováno zbrojní oprávnění,

to je obdoba současného zbrojního průkazu.

 

Určitou výhodou pro držitele flobertek bude nadále to, že nebude třeba s flobertkami v rážích 4mm, 6mm a .22 střílet na střelnici, pokud budou mít maaximální úsťovou energii do 50 Joule.

 

Pokud jde o dříve zakoupené flobertky, zachovává nový zákon stejný přístup, jako tomu bylo v novele z roku 2021. To znamená, že dříve nabyté zbraně zůstávají ve svých původních kategoriích

i po 1.1.2026, a to i v případě jejich dalších převodů, například prodeje a nákupu jiné osobě.

 

Flobertky s energií do 7,5 Joule značené zkušebními značkami do konce ledna 2021 zůstanou i po 1.1.2026 v kategorii NO (obdoba současné kategorie D).

Flobertky, které dnes spadají do kategorie C-1 značené zkušebními značkami v roce 2021 - 2025 zůstanou i po 1.1.2026 v kategorii PO (obdoba současné kategorie C-1).

 

Flobertky vyrobené a označené zkušebními značkami po 1.1.2026 budou potom již zbraně podléhající registraci na zbrojní oprávnění (obdoba současného zbrojního průkazu).

 

V praxi bude rozhodující letopočet ověření vyražený zkušebnou na zbrani - je to dvojčíslí vedle zkušební značky. 

V případě vročení do "20" a součastně vyznačeným omezením na 7,5 J se bude jednat o kategorii NO (obdoba současné kategorie D).

V případě vročení od "21" do "25" se bude jednat o kategorii PO (obdoba současné kategorie C-1).

Pozdější vročení bude znamenat potřebu zbrojního oprávnění (obdoba současného zbrojního průkazu).

 

Pokud jde o nákup střeliva typu Flobert, bude to fungovat jako dnes u historických zbraní pro jednotné střelivo, takže kupující nebude muset vlastnit a předkládat zbrojní oprávnění.

Nabývající bude muset prodavači doložit, že je držitelem příslušné zbraně a ten zaznamená prodej na občanský průkaz.

 

 

 

Na obrázku příklad značení zkušebními značkami - v tomto případě dvojčíslí "24" znamená, že flobertka byla označená zkušebnou v roce 2024 

a teby patří do kategorie C-1 (po 1.1.2026 bude v kategorii PO - zbraně na ohlášení registrované na občanský průkaz).